Endast närproducerad, svensk ved.

Trädslag

Björkved är vår vanligaste ved på grund av sitt höga innehåll av energi i förhållande till sin volym. Andra trädslag, som t. ex. bok, ek, rönn och ask har visserligen större energiinnehåll kontra volym men dessa trädslag är inte så vanligt förekommande som björk.

Lagring

När man torkar och lagrar ved är det viktigt att veden ligger luftigt och inte för tätt packad. Ett bra alternativ är att lagra veden under ett tak på stolpar utan väggar. Veden bör inte täckas med presenning el. dyl. Gör man det kondenseras fukten istället och återförs som vatten.

Eldning

För att få ut högsta möjliga energi ur veden bör fuktighetshalten inte överstiga 20 %. Eldar man med ved som är fuktigare än 20 %, går en stor del energi åt till att “koka” bort vattnet ur veden. När man eldar ek, som har ett högt innehåll av energi men också innehåller garvsyra, bör man blanda upp den med annan ved för att inte få skador på eldningsanordningen.

Energivärde/trädslag

  • Bok, Ek 3000 kWh/m3
  • Björk 2600 kWh/m3
  • Tall, Al 2350 kWh/m3
  • Gran 2050 kWh/m3
  • Asp 2150 kWh/m3

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå